Jakość

wzoryPrec-Odlew posiada certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008. System ten pomaga nam nadzorować wszystkie procesy zachodzące w firmie. Spółka konsekwentnie dąży do stałego podnoszenia jakości świadczonych usług poprzez szkolenia swoich pracowników oraz realizowane inwestycje.