Сертификаты безопасности материала

PROCES ALKIDOWY PROCES CO2 PROCES α-SET PROCES HOT-BOX
Spoiwo SL Żywica SuperEko Żywica OD1 Żywica Ekotec 35
Spoiwo SL 2002 Żywica SuperEko 2000 Żywica OD2 Utwardzacz AM-G
Spoiwo Alkydharz Żywica SuperEko S Utwardzacz ODU
Katalizator KL Żywica SuperEko NFC
Przyspieszacz KX Żywica SuperEko R
MASY NA SZKLE WODNYM PROCES NO BAKE PROCES THERMOSHOCK PIASKI POWLECZONE
Flodur FM1 Żywica Furanol FR45 Żywica Thermix TH1 Nowolak 903
Flodur FM3 Żywica Furanol FR60 Utwardzacz TH-U1
Flodur FM4 Żywica Furanol FR75 Konserwer TH-K1
Flodur FM5 Żywica Furanol FR75A
Żywica Furanol FR80
Żywica Furanol FR90
Utwardzacz EU75
Utwardzacz PU5
Utwardzacz PU5-S
Utwardzacz PU6
Utwardzacz PU6-W
POWŁOKI OCHRONNE ALKOHOLOWE POWŁOKI OCHRONNE WODNE MATERIAŁY POMOCNICZE MATERIAŁY OGNIOTRWAŁE
Protecta PCG1 Protecta WC-R ODDZIELACZE Ekosol ES1
Protecta PCG2 Protecta WC1 Oddzielacz OM Rezocor RC1
Protecta PCG4 Protecta WOG-K Oddzielacz OM-P
Protecta PCM2-VK Oddzielacz OM-S
Protecta PCM2-VK1 Oddzielacz OMB1/D50
Protecta PCM2-VK5 KLEJE
Protecta PCM5-VK MetalFix MF1A
Protecta PG1 MetalFix MF1A-AL
Protecta PMK1 MetalFix MF1B-S
Protecta PS2 CoreFix KR
Protecta PT2-D Thermofix TF1
Protecta PT2-D115 SZNURY
Protecta PT3-D Sznur SX
Protecta PCO-T1 (TERPAL) INNE
Rozcieńczalnik do powłok alkoholowych Antifinn AF2
Rozluźniacz BS
Solidec PW1