Flaga Unii Europejskiej

Topniki

Sole pokrywająco-oczyszczające, odżużlające (usuwają tlenki, czyszczą metal, redukują zgary i straty metalu; w postaci proszku, granulatu)

Sole rafinujące (w postaci proszku, granulatu, tabletek)

Sole redukujące Ca, Na, Mg

Puder egzotermiczny do nadlewów

Środki do czyszczenia i impregnowania ścian pieca

Proszki do rozdrabniania ziarna

Przepłukiwanie azotem (tabletki)

Modyfikacja sodem (proszek)

ZAPYTAJ O PRODUKT
Skip to content