Flaga Unii Europejskiej

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach PO IG 6.1

Podpisaliśmy umowę o dofinansowanie realizacji projektu w ramach II etapu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 6. Oś Priorytetowa: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1: Paszport do eksportu.

 

 

Skip to content