Flaga Unii Europejskiej

Dofinansowanie realizacji projektu

W dniu 11.03.2011 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 6. Oś Priorytetowa: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1: Paszport do eksportu. Otrzymaliśmy dofinansowanie I etapu projektu.

Skip to content