Flaga Unii Europejskiej

Zakończenie projektu w ramach programu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1

Zakończyliśmy realizację projektu w ramach I etapu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu.

Więcej informacji w zakładce Innowacje.

 

Skip to content