Żywice poliuretanowe

Żywice poliuretanowe

Żywice poliuretanowe są to dwuskładnikowe kompozycje składające się z poliolu oraz izocyjanianu. Po wymieszaniu obu składników żywicy poliuretanowej i utwardzeniu uzyskujemy produkty o różnych właściwościach. Ebalta zajmuje się produkcją całej gamy żywic poliuretanowych. Podzielić je można na kilka grup : żywice poliuretanowe sztywne, żywice poliuretanowe elastyczne, żywice poliuretanowe szybkoutwardzalne. Wszystkie wymienione żywice mogą być odlewane ręcznie , nie wymagają specjalistycznych maszyn. Ebalta zajmuje się również produkcją żywic poliuretanowych RIM oraz żywic poliuretanowych odlewanych w komorze próżniowej . Te żywice wymagają maszyny do wtrysku niskociśnieniowego żywic lub komory próżniowej. Opisane i przedstawione są w innym dziale.

Żywice poliuretanowe sztywne

Żywice poliuretanowe sztywne są to żywice odlewnicze o długim czasie życia i utwardzenia. Posiadają w większości wypadkach bardzo niski poniżej 0,1% skurcz. Istnieją rodzaje żywic nienapełnionych o bardzo niskiej lepkości lub napełnionych przez producenta wypełniaczami które zmieniają właściwości poliuretanu. Żywie poliuretanowe sztywne mają zastosowanie przy odlewaniu bardzo dużych elementów np. modeli odlewniczych lub form do termoformowania, tłoczników do blach.
Żywice poliuretanowe elastyczne są to dwuskładnikowe kompozycje które po wymieszaniu w odpowiedniej proporcji utwardzają się jako produkty miękkie, sprężyste typu guma. Ebalta dopracowała się bardzo dużej gamy żywic poliuretanowych elastycznych do wielu zastosowań. Gama ich twardości zaczyna się od 13 shore A a kończy na 90 shore A.

Największą popularność żywice poliuretanowe elastyczne uzyskały w przemyśle ceramicznym na modele do form gipsowych oraz na formy do dekoracji betonowych. Bardzo wysokie parametry mechaniczne żywic poliuretanowych pozwalają do stosowania ich jako wysokiej klasy elementy techniczne w rapid prototyping i pry produkcji krótkich serii..

Żywice poliuretanowe szybkoutwardzalne

Żywice poliuretanowe szybkoutwardzalne – Ebalta wyprodukowała kilka rodzajów żywic szybkoutwardzalnych. Można je podzielić na żywice poliuretanowe nienapełnione, oraz napełnione.

Żywice poliuretanowe szybkoutwardzalne nienapełnione

Żywice poliuretanowe szybkoutwardzalne nienapełnione mają szerokie zastosowanie w modelarstwie oraz przy produkcji figurek do gier planszowych jak również przy wykonywaniu elementów dekoracyjnych i elementów technicznych cienkościennych. Żywice szybkoutwardzalne nienapełnione można napełnić dowolnymi suchymi wypełniaczami typu wodorotlenek glinu, pył aluminiowy, mączka kwarcowa. Bardzo niska lepkość powoduje że stosunek żywicy poliuretanowej do wypełniacza może wynosić nawet 200% i mieszanina jest dalej lejna i łatwo się odpowietrza. Po dodaniu wypełniaczy żywice posiadają niski skurcz na poziomie 0,2% i szybko się utwardzają. Można nimi odlewać między innymi modele dlewnicze, formy do termoformowania formowania próżniowego, elementy techniczne, sprawdziany.

Żywice poliuretanowe szybkoutwardzalne napełnione

Żywice poliuretanowe szybkoutwardzalne napełnione zawierają napełniacze które zmieniają ich właściwości. Systemy napełnione są łatwiejsze do przetwarzania i mają docelowe zastosowanie np. żywica ebatemp –jest systemem odpornym na temperatury zawierającym wypełniacz aluminiowy i ma zastosowanie przy wykonywaniu form do formowania próżniowego. Żywica SG 700A dla odmiany jest napełniona materiałem odpornym na ścieranie i jest najbardziej popularna z żywic poliuretanowych na wykonywanie małych modeli odlewniczych.

Niskie ceny oraz wysokie parametry mechaniczne powodują że żywice poliuretanowe stają się coraz bardziej popularne i mają zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu , reklamy i sztuki.

OFERTA