Flaga Unii Europejskiej

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

globe

Naczelnym celem Spółki jest projektowanie, produkowanie i dostarczanie na rynki krajowe oraz zagraniczne wyrobów dla przemysłu odlewniczego i przemysłu materiałów ogniotrwałych o jakości wyższej od spotykanej w tej branży w pełni spełniających oczekiwania naszych klientów. Wysoka jakość wyrobów i usług wytworzonych w warunkach najwyższego bezpieczeństwa pracy i z poszanowaniem środowiska jest dla nas najwyższą wartością i warunkiem powodzenia w prowadzonej działalności. 

 

Aby skutecznie realizować politykę zintegrowanego systemu zarządzania

 

Zobowiązujemy się do:

 

Najwyższe kierownictwo zapewnia, że niniejsza polityka jest znana i rozumiana przez wszystkich pracowników, zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do wdrażania tej polityki.

 

Cele dotyczące zintegrowanego systemu zarządzania wynikające z przedstawionej polityki zintegrowanego systemu zarządzania dla odpowiednich funkcji i szczebli w Spółce, są ustanawiane i rozliczane podczas okresowych przeglądów zintegrowanego systemu zarządzania.

 

 

 

Skip to content