Badania i rozwój

 

  

 Prec-Odlew współpracuje z wieloma instytutami naukowo-badawczymi w zakresie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeń wyników tych prac. Większość wyników przeprowadzonych prac B+R zakończyło się wdrożeniami w zakładach odlewniczych.