Flaga Unii Europejskiej

Regulamin obrotu opakowaniami zwrotnymi spółki Prec-Odlew Sp. z o.o.

Regulamin obrotu opakowaniami zwrotnymi
spółki Prec-Odlew Sp. z o.o.

1. Opakowania zwrotne typu paleto-pojemnik (nazwa skrócona DPPL) oraz kontenery stalowe
(nazwa skrócona KS) stanowią własność Prec-Odlew Sp. z o.o. i są przeznaczone do
transportu oraz przechowywania surowców dostarczonych przez Prec -Odlew Sp. z o.o na
podstawie umowy handlowej lub zamówienia.
2. Klient, który zakupił od Prec -Odlew Sp. z o.o surowiec w opakowaniu DPPL lub KS
zobowiązany jest do zwrotu tego opakowania w terminie wyznaczonym na dokumencie
wydania WKA.
3. Kaucja za opakowania wynosi:
a. KS – 8000 zł netto / szt.
b. DPPL – 450 zł netto / szt.
4. Kupujący zobowiązany jest zwracać puste opakowania zwrotne w stanie kompletnym i nie
pogorszonym niż w chwili zakupu towaru z uwzględnieniem normalnego zużycia wynikającego
z użytkowania opakowań zwrotnych.
5. Wypożyczone opakowania przeznaczone są wyłącznie do przechowywania materiałów
dostarczonych przez Prec-Odlew Sp. z o.o.
6. Gotowość do zwrotu opróżnionych opakowań należy zgłaszać w Dziale Handlu i Logistyki
telefonicznie pod numerem 12 276 49 95 lub w formie elektronicznej na adres e-mail
logistyka@odlew.com.pl
7. W przypadku nie zwrócenia opakowań w terminie wyznaczonym zostanie wystawiona faktura
VAT z terminem płatności 30 dni w oparciu o cennik:
Kontener stalowy KS – 7000 zł netto / szt.
Paleto-pojemnik DPPL – 350 zł netto / szt.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.08.2021 I STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA
REALIZOWANEGO PRZEZ PREC-ODLEW SP. Z O.O.

Skip to content