Flaga Unii Europejskiej

Inwestycje

Nowa siedziba

Prec-Odlew, planując nowe inwestycje, ma na względzie podniesienie jakości usług oraz poprawę warunków pracy swoich pracowników. W związku z tym w styczniu 2013 oddany został do użytkowania nowy budynek produkcyjno – administracyjny który dla naszych partnerów stanowi wygodną bazę logistyczną a pracownikom zapewnia lepsze warunki pracy. Planowana jest dalsza rozbudowa zakładu.

 

Laboratorium

Prec-Odlew dąży do stałej poprawy jakości usług m.in. poprzez modernizację infrastruktury. Najnowszą inwestycję stanowi wysokiej klasy sprzęt do badań analitycznych stanowiący wyposażenie Laboratorium kontrolno-pomiarowego dający możliwość dokładnego badania różnorodnych próbek.

 

Disolwer

W ramach Działania 2.2B „Wsparcie komercjalizacji badań naukowych”, Schemat B „Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R” prowadzonego w ramach II Osi Priorytetowej: Gospodarka Regionalnej Szansy w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zakupiono nowoczesną linię do produkcji powłok ochronnych. Urządzenia te znacznie zwiększyły nasze moce produkcyjne przy jednoczesnej poprawie warunków pracy pracowników produkcyjnych.

Skip to content