Żywice epoksydowe

Żywice epoksydowe

Żywice epoksydowe jest to rodzaj dwuskładnikowych żywic syntetycznych, które są zdolne do tworzenia nietopliwych i nierozpuszczalnych tworzyw sztucznych na skutek reakcji sieciowania z udziałem ugrupowań epoksydowych.

Składnikami żywic epoksydowych są zwykle polifenole, rzadziej poliglikole , oraz epichlorohydryna lub oligomery posiadające na końcach ugrupowania epoksydowe.

Żywica epoksydowa jest, zależnie od masy cząsteczkowej i struktury najczęściej lepką cieczą rozpuszczalną w ketonach i węglowodorach aromatycznych. Utwardzona żywica epoksydowa staje się nierozpuszczalna i nietopliwa, bardzo przyczepna do prawie wszystkich materiałów oraz względnie chemoodporna. Wyroby wykonane z żywic epoksydowych posiadają bardzo dużą odporność na osmozę i dzięki temu zdobywają duże uznanie przy budowie i naprawie sprzętu pływającego.

Ebalta zajmuje się produkcją żywic epoksydowych do specjalnych zastosowań w tym żywic do laminowania i infuzji oraz żywic odlewniczych . Posiadają one bardzo wysokie parametry wytrzymałościowe. W przystępnych cenach można u nas zakupić żywice odporne do 110oC oraz posiadające wysokie odporności na udar.

Żywice epoksydowe produkowane w Ebalcie dzielą się na: żywice epoksydowe do laminowania, żywice epoksydowe do infuzji , żywice odlewnicze.

Żywice epoksydowe do laminowania

Są stosowane jako lepiszcze laminatów konstrukcyjnych. Laminowanie żywicą epoksydową polega na nakładaniu pędzlem na matę lub tkaninę szklaną. Uzyskane tą metodą laminaty epoksydowe mają wysokie parametry mechaniczne. Zastosowanie żywic epoksydowych do laminowania jako klej z wypełniaczami typu piasek kwarcowy lub pył aluminiowy pozwala uzyskać masę epoksydową i wykonać specjalistyczne narzędzia niskim kosztem. Wypełniacz aluminiowy pozwala uzyskać dobre odprowadzanie ciepła wykonanej formy z żywicy epoksydowej . Wraz z piaskiem kwarcowym uzyskać można beton żywiczny o bardzo wysokich własnościach wytrzymałościowych stosowany między innymi do produkcji tłoczników do blach , modeli w ceramice.

Żywice epoksydowe do infuzji

Żywice o niskiej lepkości od 300 do 700 mPas pozwalają na przesycenie tkanin szklanych metodą worka próżniowego lub infuzji. Metody te dają możliwość uzyskania kompozytu epoksydowo szklanego lub węglowego o dużej zawartości szkła / węgla a więc o wysokiej wytrzymałości mechanicznej przy niskim ciężarze.

Zarówno do żywic epoksydowych do laminowania jak i infuzji Ebalta opracowała całą gamę utwardzaczy pozwalających na sterowanie czasem życia i utwardzenia.

Żywice epoksydowe odlewnicze

Kolejną grupą żywic epoksydowych które produkuje Ebalta są żywice odlewnicze. Są to masy epoksydowe lejne najczęściej zawierające wypełniacz. Dzięki specjalnym formułom epoksydowe żywice odlewnicze można stosować do odlewania elementów technicznych lub form nie obawiając się że w trakcie utwardzania żywica dostanie skurczy lub nadmiernie nagrzeje się. Stosowane w żywicach odlewniczych wypełniacze pozwalają na wykonanie modeli odlewniczych o bardzo wysokiej odporności na ścieranie. Zastosowanie w żywicy epoksydowej wypełniacza stalowego daje możliwość uzyskania masy epoksydowej do wykonania tłocznika do blach zaś wypełniacz aluminiowy lepiej odprowadza ciepło i jest zastosowany z żywicą epoksydową o dobrej odporności na temperatury. Żywica z wypełniaczem aluminiowym ma zastosowanie między innymi przy wykonywaniu form do pianek , form do termo formowania.

Podstawowe informacje bezpieczeństwa przy pracy z żywicami epoksydowymi

Składniki do wytwarzania żywic epoksydowych są szkodliwe dla zdrowia. Mogą drażnić oczy i skórę, mogą wywoływać alergie, egzemy, a nawet poparzenia. należy unikać wdychania ich oparów. Przy pracy z żywicami epoksydowymi, zaleca się stosować odzież, rękawice, obuwie i okulary ochronne, pomieszczenie wentylować, a po pracy i w przerwach myć dokładnie ręce.

OFERTA