Prec-Odlew MENU
×

RODO

Szanowni Państwo,

Prec-Odlew Sp. z o. o. z siedzibą w Skawinie, adres: ul. Piłsudskiego 89, 32-050 Skawina, jako administrator Państwa danych osobowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), przesyła informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

1. Państwa  dane osobowe są lub mogą być przetwarzane jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z warunków:

a) dobrowolna zgoda wyrażona przez Państwa np. za pomocą strony internetowej

b) wykonanie umowy/zlecenia lub podjęcie działań przed jej wykonaniem lub zawarciem

c) realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

d) prawnie usprawiedliwiony interes Administratora

 

2. Prec-Odlew Sp. z o. o. informuje, że w każdej chwili macie Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprzeciwu lub żądania usunięcia danych ze zbioru danych Prec-Odlew Sp. z o. o.

3. Prec-Odlew Sp. z o. o. informuje, że Państwa dane nie podlegają profilowaniu.

4. Posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

5. Prec-Odlew Sp. z o. o. informuje, że klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w poszczególnych procesach przetwarzania są dostępne w zakładkach poniżej.

6. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Prec-Odlew Sp. z o. o. jest: Jolanta Wróblewska.

     Adres do kontaktu: iodo@odlew.com.pl  Pod ten adres prosimy przesyłać żądania realizacji uprawnień.