ISO14001

Firma Prec-Odlew sp. z o.o. wdrożyła normę ISO 14001:2004 dotyczącą Systemu Zarządzania Środowiskiem. Spółka opracowała politykę i cele środowiskowe, uwzględniając wymagania wynikające z przepisów prawnych oraz informacje o znaczących aspektach środowiskowych.